Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
25/06/2024

Какви са задълженията на счетоводителя?

Какви са задълженията на счетоводителя?

За да изпълнява всички тези задачи, счетоводителят трябва да познава разпоредбите на трудовото законодателство, свързани с наемането, изпълнението на трудови или гражданскоправни договори със служители, процедурата за съставяне и използване на документи за счетоводния персонал.

 

Основната колекция от законодателни актове, съдържащи норми на трудовото право, които регулират трудовите отношения между служители и работодатели, е Кодексът на Републиката ни.

Законодателството непрекъснато се променя, така че счетоводителят трябва да бъде особено внимателен, когато отчита заплатите. Как да не направите грешка, какви правила да прилагате през 2023 г., ще кажем по-нататък.

Всяко използване на материали е разрешено само ако има хипервръзка.

 

Законодателни норми за счетоводство и ТРЗ

Отчитането на заплатите е месечно задължение на счетоводителя. Извършва се въз основа на първични документи: персонал, графики, заповеди за работа, повишение, ваканция и др.

За счетоводителя, който изплаща заплати на служители на предприятие, е важно не само да изчисли правилно дължимите суми, но и да ги отрази правилно в счетоводството. Заплатите се отразяват в сметка 70 „Разплащания с персонал за заплати“.

Как да се организираме счетоводно правилно и счетоводителя на фирмата

Преди да наемем първия служител, е важно да подготвим регулаторната рамка в компанията. Ще е необходимо да се разработи не само Счетоводна политика, но и Наредба за възнагражденията, Наредба за бонуси, Правила за вътрешния трудов ред, форми на трудови договори и др. Във всички тези документи запишете процедурата за изчисляване, изплащане и отчитане на заплатите. В допълнение към формите на първичната документация в счетоводството ще е необходимо да се разработят и одобрят и формулярите на счетоводни дневници, книги, други.

Именно в тях ще се записва информация за първичната документация. Показатели, които трябва да се вземат предвид, ако компанията е забавила заплати Служителите, които са получили плащания след падежа, трябва да получат обезщетение. Не става въпрос само за заплата, но и за отпуск, дневни или болнични. Причината, поради която служителят е получил парите в неподходящ момент, няма значение. Експертите на списанието „Наръчник на служителя по персонала“ казаха кога е необходимо да се изплати обезщетение за забавени плащания на служителите и как да го изчислите без грешки.

Организирайте отчитането на заплатите, като вземете предвид спецификата на предприятието и индустрията. Например сделките за търговско дружество и строително дружество могат да бъдат различни. За всеки служител създайте лична карта , както и отделен личен акаунт. В отделен регламент запишете процедурата за взаимодействие на специалисти в рамките на компанията. Отделът по персонала със счетоводител, счетоводител с касиер (оператор), главен счетоводител и др. Важно е да направите това в началния етап на счетоводството. За да рационализирате всички бизнес процеси и да не пропускате законоустановените срокове за изчисляване и изплащане на заплатите.

Разбетере повече на consendo.eu

Коментарите са изключени.