Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
27/05/2024

Как работи топломерът?

Как работи топломерът

Как работи топломерът и какво са съставните му елементи

Как работи топломерът? Разходомерът отчита количеството гореща вода, която тече в тръбопровода, и предава данни към уреда. В същото време се взимат данни от температурните сензори. Данните от разходомера и температурните сензори влизат в калкулатора за топлинна енергия, в който обемът на консумираната топлина се изчислява от параметрите на топлоносителя. Калкулаторът превежда данните за консумираната енергия в килоджаули (kJ) или гигокалории (gcal), в зависимост от изискванията на топлоснабдителната организация.

В зависимост от мястото на монтаж, всички топломери могат условно да бъдат разделени на апартаментни и промишлени.

Апартаментни топломери (DN 15mm, DN 20mm.) обикновено са моноблокови, т.е. разходомерът и калкулаторът са в един блок.

Индустриалните топломери се състоят от три части, а броят на разходомерите и температурните сензори може да бъде много голям.

Съставни части на топломера

Топломерът се състои от следните основни елементи:

  • първичен преобразувател на потока (разходомер)
  • температурни сензори
  • топлинен калкулатор.

Разходомер – това е основният компонент на всеки брояч. Както подсказва името, това устройство е отговорно за измерване на потока на гореща вода, влизаща в отоплителната система. Моделите измервателни уреди, които сега са на пазара, използват основно два вида сензори за поток: тахометрични и ултразвукови.

Тахометричните разходомери изпълняват задачата си достатъчно точно, като в същото време имат достъпна цена. За безопасността на устройството е важно то да бъде защитено от филтър за механично почистване.

Ултразвуковите разходомери са много точни и надеждни, тъй като нямат движещи се механични части. Те обаче са малко по-скъпи от тахометричните и за правилната им работа е необходимо преди брояча и след брояча да има достатъчно дълги прави участъци в системата (само три разстояния в диаметъра на брояча са достатъчни за тахометричните броячи) .

Температурният сензор е потопяема термодвойка и служи за запис на параметрите на охлаждащата течност.

Топлинен калкулатор е електронно микропроцесорно устройство, което анализира резултатите, получени от сензорите за поток и температура, и изчислява количеството консумирана топлина, като го показва на дисплея. Отоплението се заплаща според параметрите на топлинния калкулатор: на предварително определена референтна дата се фиксира текущата стойност. Това определя количеството консумирана топлина на месец.

Всички получени стойности се съхраняват в паметта на топлинния калкулатор. Ето защо, когато купувате брояч, трябва да изберете модели, оборудвани с енергонезависима памет, която е в състояние да съхранява данни дори при много дълго прекъсване на захранването – до три години. Повечето топломери работят от вградената батерия, която е достатъчна за няколко години.

Спестяване на топлина

В действителност измервателните уреди ви позволяват да плащате само за действително консумираните количества топлина, вода или светлина, а не за установените стандарти (обикновено се изчисляват според метража на апартамента). Тоест собствениците на жилища след инсталиране на брояча могат да плащат по-малко, но това се дължи само на тарифната политика на държавата.

За да се пести топлина, е необходимо да се намалят топлинните загуби чрез инсталиране на енергийно ефективно оборудване, изолация на врати и прозорци, използване на термостати, които позволяват индивидуални промени в температурата в помещението. Ако обаче апартаментът няма индивидуален топломер, няма финансови причини за предприемане на такива мерки от жителите. Как работи топломерът – информация тук на сайта на Техем!

Коментарите са изключени.