Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
13/07/2024

Как се калкулират разходите за застраховка „Гражданска Отговорност“

разходите за застраховка „Гражданска Отговорност“

Как се калкулират разходите за застраховка „Гражданска Отговорност“. Разходите се определят чрез умножаване на застрахователната сума по основния застрахователен процент:

за вреди, причинени на живота и здравето на трети лица – 0,48%;

за вреди, причинени на имущество на трети лица – 0,28%;

за вреди, причинени на живота и здравето или имуществото на трети лица – 0,76 %.

Конкретната застрахователна ставка се определя въз основа на основни тарифни ставки и оценка на риска.

Плащане за застрахователна защита по полица „Гражданска Отговорност“:

Можете да заплатите застрахователното покритие наведнъж или разсрочено в съответствие с условията, договорени от страните.

Как се калкулират разходите за застраховка „Гражданска Отговорност“

Ред за сключване на застрахователен договор:

Попълвате писмено заявление за застраховка и го подавате към Застрахователя в отдел „Гражданска отговорност”.

Застрахователят съгласува с Вас условията на застраховката и изготвя застрахователно споразумение (Полица).

Вие плащате застрахователната премия (авансово плащане).

Застрахователят Ви издава подписан застрахователен договор (Полица).

Застрахователният договор (Полицата „Гражданска отговорност“) влиза в сила от 00:00 часа на деня, следващ деня на плащане на застрахователната премия (първа вноска).

Изплащане на застрахователно обезщетение:

Изплащането на застрахователно обезщетение се извършва в рамките на 30 дни от датата на признаване на претенцията.

Нашите предимства:

професионализъм на служителите на компанията;

Индивидуален подход към всеки клиент;

получаване на лични консултации при сключване на застрахователен договор;

минимален набор от документи и оперативност при сключване на застрахователен договор;

възможност за плащане на застрахователната премия по застраховка Гражданска отговорност на вноски;

поддръжка на застрахователния договор.

Какво трябва да знаем

Всеки собственик на автомобил знае: не можете да шофирате без застраховка „Гражданска Отговорност“. Това се изисква от закона. Нека да разберем какво представлява застраховката „Гражданска Отговорност“ и как работи тя.

ГО е задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Тоест, ако възникне злополука по вина на собственика на полицата, не той ще плати на потърпевшия, а неговата застрахователна компания.

Политиката за гражданска отговорност е същият задължителен документ за управление на кола, мотоциклет или друго превозно средство (превозно средство) като шофьорска книжка.

Коментарите са изключени.