Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
27/05/2024

Основни задачи при подбор на персонал

набиране на персонал

Масово подбор на персонал

При масов подбор на персонал се запълват свободни позиции, които не изискват специфични качества и умения от кандидатите. Използват се стандартни критерии: избират се кандидати от определен пол и възраст, включително с минимален трудов стаж;

Голям поток от информация. За разлика от целевия подбор за една позиция, масовата система включва анализиране на огромно количество данни.

Един специалист по подбор на персонал трябва да прегледа стотици кандидатури, да се обади на кандидати и да проведе интервюта.

В работата участват няколко специалисти, като може да се включат и HR услуги на трети страни.

Цели и задачи на масовото набиране на персонал

Целта на масовото набиране на персонал е възможно най-бързо да се намерят квалифицирани кадри, които да запълнят свободните позиции.

За да постигнете целта, трябва да разработите ясен план стъпка по стъпка и да използвате различни видове инструменти.

Отделът по персонала е изправен пред няколко сложни, обемисти задачи.

Специалистите трябва да публикуват реклами в ресурсите за търсене на работа, да изучават различни автобиографии и въпросници и да провеждат интервюта с кандидати.

Какви методи се използват при масовото набиране на персонал?

Когато подбират персонал, специалистите по подбор на персонал трябва да постигнат широк кръг от възможни кандидати. За целта се използват няколко метода за масов подбор на линеен персонал.

Телефонен скрининг

Преди началото на обаждането мениджърът по човешки ресурси определя необходимите качества на кандидатите и списък с въпроси.

Телефонното интервю спестява време, като ви позволява да отсеете кандидатите, които определено не са подходящи на първия етап.

Групови интервюта

Този метод често се използва на най-горните нива на фунията. Общуването в група е по-бърз начин за оценка, отколкото индивидуалният разговор с всеки кандидат.

Ако провеждате интервюта като бизнес игра, можете да оцените уменията на кандидатите за работа в екип.

Онлайн тестове

Използвайки доказани методи, кандидатите за набор на персонал могат да бъдат тествани по няколко параметъра: лични компетенции, интелигентност, мотивация.

Предимството на тази техника е, че автоматизира процеса. Специалистите спестяват време, като получават доста обективни и точни резултати.

Коментарите са изключени.