Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
27/05/2024

Ролята на добавките за дизел в производството на съвременни горива

Ролята на добавките за дизел в производството на съвременни горива

Ролята на добавките за дизел в производството на съвременни горива

Използването на добавките за дизел Ви позволява да подобрите някои качества на горивото, без да засягате други. Това е последният етап от коригирането на свойствата на продукта, които по някаква причина не могат да бъдат осигурени от предишните етапи на производство.

Те не могат да заменят такива важни точки като правилния технологичен процес, навременната модернизация на оборудването и контрола на качеството в производството. Добавките за дизел обаче могат да направят производството на висококачествено гориво по-рентабилно, по-лесно и по-безопасно.

Към горивата за двигатели с вътрешно горене се поставят все по-строги изисквания. От една страна, те се определят от напредъка на технологиите, от друга, от строгите екологични стандарти. Поради това горивната технология трябва непрекъснато да се подобрява. Често незаменим елемент на технологията са добавките, без които производството на висококачествени продукти е невъзможно или твърде скъпо.

Към горивата за двигатели с вътрешно горене се поставят все по-строги изисквания. От една страна, те се определят от напредъка на технологиите, от друга, от строгите екологични стандарти. Поради това горивната технология трябва непрекъснато да се подобрява. Често незаменим елемент от технологията са добавките, без които производството на качествени продукти е невъзможно или твърде скъпо.

Да видим какво предлага местната и чуждестранната наука на пазара днес?

Въображението на разработчиците е довело до създаването на повече от 50 вида горивни добавки. От тях малко по-малко от половината се използват на практика. Около 10 вида добавки за дизел се използват повече или по-малко постоянно, като само няколко от тях са най-важните. За бензина това са антидетонационни добавки. За дизелови горива – това са добавки против износване и депресантно-диспергиращи добавки, както и стимулатори на запалването.

Добавки против износване за производство на дизелови горива с ниско съдържание на сяра. Почти основният показател, характеризиращ качеството на съвременните дизелови горива, е съдържанието на сяра, която при изгаряне образува агресивни оксиди.

Повече за дизеловите добавки на линка.

Коментарите са изключени.